KÖŞE YAZILARI


Gaheder Facebook


Masa Tenisi Oynamanın Püf Noktaları Masa Tenisi Oynamanın Püf Noktaları KESMECİLERE KARŞI NASIL OYNAMALI Sabırlı bir kesmecinin ...
YENİ YÖNETMELİKTEKİ SINIFLANDIRMA KRİTERLERİ YENİ YÖNETMELİKTEKİ SINIFLANDIRMA KRİTER YENİ YÖNETMELİKTEKİ SINIFLANDIRMA KRİTERLERİ     STANDART D Grubu C Grubu B ...
”FOTOĞRAFLARLA ŞEHİT DR ERSİN ARSLAN” Teşekkür ”FOTOĞRAFLARLA ŞEHİT DR ERSİN ARSL Bildiğiniz gibi Yönetim kurulumuzda görev yapan ...
1.Gaziantep Uluslararası Diyabet Sempozyumu 1.Gaziantep Uluslararası Diyabet Sempozy   GAHEDER-Gaziantep Aile Hekimleri Derneği, Dünya Diyabet ...
ACİL SERVİSTE,  ACİL UZMAN HEKİMİ ÇALIŞIR!!! ACİL SERVİSTE, ACİL UZMAN HEKİMİ ÇALIŞI Demokratik sistemler, afet ve olağanüstü durumlar ...


SÜRÜCÜ ADAYLARINDA GÖZ MUAYENESİ
Eklenme Tarihi : 18 Ocak 2013 Cuma 04:48

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Neslihan PARMAK’ın Şubat ayında gerçekleşen Bursa Eğitim Günleri’ndeki Sunumu :

SÜRÜCÜ ADAYLARINDA GÖZ MUAYENESİ

 

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Neslihan PARMAK’ın Şubat ayında gerçekleşen Bursa Eğitim Günleri’ndeki Sunumu :

 1.Görme derecelerinin uygun, 
    2.Görme alanının uygun, 
    3.Renk körlüğü (Herhangi bir kosul aranmadan sürücü olabilirler.), 
     4.Gece körlüğü (Varsa gün doğumundan bir saat önce ile gün batımından bir saat sonraki zaman dilimi içerisinde kullanılabilir.), 
     5.Derinlik duyusunun normal, 
     6.Pitozis-hemipitozis, 
     7.Diplopi ve paralitik şaşılığı, 
      8.Blefarospazm, katarakt, afaki, progresif göz hastalığı, 
      9.Monoküler görme yönünde genel olarak değerlendirme yapılır.  

Sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ile muayenelerine dair yönetmelik değişti ve 26.09.2006 tarih ve 26301 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yönetmelikle, gece körlüğü olanlar gün doğumundan 1 saat öncesi ile gün batımından 1 saat sonrasına dek  araç kullanabiliyor. Renk körlüğü olanlarsa, herhangi bir şart aranmadan sürücü olabiliyor.

Yeni yönetmelikle, tek gözlü olanlar da araç kullanabiliyor. Ancak tek gözlü olanlar, yerleşim yerinde 50 km, yerleşim yerleri dışında ise Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde belirtilen hız sınırlarından 10 km daha az sürat yapabilecek. Tek gözlü olanlar gece araç kullanamayacak. Kullandıkları aracın arka camının sol ve sağ üst köşelerine tek gözlü olduklarını belirleyen işaret yapıştırmaları ise mecburi. Tek gözlü olanlar ticari araç kullanamıyor ve her yıl göz muayenesi şart.

     Göz muayenesine ilişkin esaslar 
     MADDE 5 – (1) Göz muayenesi açısından sürücü belgeleri aşağıda belirtildiğişekilde iki gruba ayrılır; 
     a) Birinci grup: A1, A2, B, F, H. 
     b) İkinci grup : C, D, E, G. 
     (2) Görme derecesi, iki gözü olanlarda; 
     a) Birinci grup sürücülerde düzeltmeli veya düzeltmesiz olarak bir gözün görmesi 2/10 dan aşağı olmamak şartıyla her iki gözün görme derecesi toplamı 10/20 olmalıdır. 
     b) İkinci grup sürücülerde düzeltmeli veya düzeltmesiz olarak bir gözün görmesi 6/10 dan asağı olmamak şartıyla her iki gözün görme derecesi toplamı 14/20 olmalıdır. 
     c)10/10 görme: Gözlük veya kontakt lensle iyi aydınlık ortamda araçlarından 20 metre mesafeden 79 mm yükseklik x 50 mm genişlikteki şekil veya bir yazıyı okumalarını gerektirir.
     ç) Monoküler sürücülerde görme gücü gören gözde 10/10 olmalıdır. 
     d) Gözlerin her ikisi birden kullanılıyor ise; 
     1) Her iki gözde görme gücü toplamları 10 / 20 den daha az olan ve her iki gözün görme derecesi ayrı ayrı en az 0.5 olmayan (sağ göz 0.5 ve sol göz 0.5) sürücü belgesi alamaz. 
     (3) Görme Düzeltmesi;
     a) Gözlükle düzeltme kabul edilir. Ancak araç kullanırken sürücü gözlüğünü takmak zorundadır. 
     b) Kontakt lens ile düzeltme kabul edilir. Ancak araç kullanırken kontakt lenslerin takılması zorunludur. 
   

  (4) Görme alanı;
     a) Santral 20 derece içerisinde skotom olmamalıdır. Her iki gözde santral skotom olanlar, hiçbir sınıf sürücü belgesi alamaz. Tek gözde santral skotom olanlar ve bu maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendindeki görme derecesine sahip olanlar monoküler sürücü belgesi alabilir. 
     b) Periferik görme alanı; yatay düzlemde her iki gözde ayrı ayrı görme alanı 120 dereceden daha az olamaz. 120 dereceden daha az görme alanına sahip olanlar sürücü belgesi alamaz. İki gözden herhangi birinde 120 dereceden az görme alanı olanlara monoküler sürücü belgesi verilir. 
     c) Periferik görme alanı kayıpları; yatay düzlemde uzanan 3 veya daha fazla kayıp kümesi ya da herhangi bir uzunlukta ancak tek nokta genişliğinde, başkaca kayıp alana dokunmayan, yatay hattı kesen ya da yatay hatta dokunan, dik uzanımlı görme alanı kayıplarıdır. 
     ç) Kabul edilmeyen santral görme kayıpları; 
     1) Santral 20 dereceye kadar olan alanda küme şeklinde veya tek nokta tarzında kayıp olmamalıdır. 
     2) Hemianopsi ya da kadranopsi uzantısı olan santral görme alanı kayıplarından, gece körlüğü, glokom, retinopati gibi organik ve ilerleyici tabiatta olan hastalıklarda görme alanı defektlerinde normal binoküler görme alanı şartı aranır. (Bu maddenin dördüncü fıkrasının (a) bendi uygulanır.) Homonium ya da bitemporal defektler-hemianopik ya da kadranopik defektler sürüş için güvenli kabul edilmez ve bu şahıslar sürücü olamaz. 
     (5) Derinlik duyusu; iki gözü olanlarda normal olmalıdır. Monoküler olanlarda en az üzerinden bir yılgeçmis olmalıdır. 
     (6) Gece körlügü olanlar gün doğumundan bir saat önce, gün batımından bir  saat  sonra araç kullanabilirler. 
     (7) Renk körlügü olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü olabilir. 
     (8) Pitozis-Hemipitozis; 
     a) Görme derecesi ne olursa olsun iki gözünde tam pitozisi olanlara sürücü belgesi verilmez. Tek tarafli pitozisi olup pupili kapalı kişilermonoküler gibi işlem görür. 
     b) Monoküler veya binoküler kişilerde, ameliyatla düzeltilmiş veya ameliyatsız olarak hemipitozisi olanlarda, üst kapak kenarı primer pozisyonda iken pupillanın üst kenarına kadar iniyor, fakat pupilla alanını engellemiyorsa ve görme dereceleri ikinci maddeye uygun ise sürücü belgesi verilir. 
     (9) Diplopi ve paralitik şaşılığı olanlara görme dereceleri ne olursa olsun sürücü belgesi verilmez (monokülerler dahil).Diplopi tanısıkonulduğu anda sürücünün sürücü belgesine el konulur. 
     a) Grup 1 için; özellikli gözlükler veya kapama ile diplopi kontrol edilebiliyor ve sürücü sürme işlemi sırasında bunlara dikkat edebiliyorsa, 9 ay sonra kapama için monokülarite kriterine uymak koşulu ile ilgili merkez görüsü alınarak sürmeye devam edebilir. 
     b) Grup 1 ve Grup 2 sürücü belgeleri için; tibbi destek alınarak iyi bir fonksiyonel adaptasyon ve rehabilitasyon sağlanmış ise, durağan olan 9 aylık ya da daha fazla süreli diplopide, bu sürenin sonunda sürüse izin verilebilir. 
     c) Grup 2 sürücü belgesi için; diplopi geçmiyor veya rehabilite edilemiyor ise sürüş izni verilmez. Bir gözün kapatılarak araç kullanılması bu grup için söz konusu olamaz. 
     (10) Şaşılığı mevcut olup da binoküler görmesi olan ve görme dereceleri bu maddenin ikinci fıkrasındaki şartlara uygun olanlara sürücü belgesi verilebilir. 
     (11) Blefarospazm;
     a) Hafif (1 dakikada 5 kez oluşan ) olduğu durumlarda tıbbi görüş doğrultusunda sürüşe devam edilebilir. Tek veya iki taraflı olduğu belirtilerek ilgili madde uygulanır. 
     b) Orta derecede (1 dakikada 5-10 kez oluşan) ise, rehabilite edilemeyen diplopi gibi ilave durumlar olmadıkça, botilinum toksini kullanımı ile kontrolü kabul edilir. 
     c) Ciddi (1 dakikada 10’dan fazla oluşan) blefarospazmda ara ara tedavi edilebiliyor olsa dahi sürüşe izin verilmez. 
     (12) Katarakta, her bir grup için asgari standartlar mevcut olmak koşuluyla, tıbbi görüş doğrultusunda ve tıbbi kanaatte öngörülen aralıkta muayene ve kontrolleri yapılmak üzere bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki şartları taşımak kaydıyla sürüşe izin verilir. 
     (13) Afaki;
     a) Tek veya iki taraflı afak olanlara ikinci grup sürücü belgesi verilmez. 
     b) Tek veya iki taraflı afak olanlar ameliyattan 6 ay sonra bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendindeki görme şartlarına sahip iseler birinci grup sürücü belgesi verilir. 
     c) Psödoafaklar; görme dereceleri bu maddenin ikinci fıkrasındaki şartlara uygun ise Grup 1 ve Grup 2 sürücü belgesi alabilir. 
     (14) Progresifhastaliklar: Görmeyi zamanla azaltabilecek (katarakt, makuladejenerasyonu, retinapatiler gibi) hastalıklarda görme durumu bu maddenin ikinci fıkrasındaki şartlara uysa dahi, bu sürücülerin muayeneleri yılda 1 kez tekrarlanır. 
     (15) Şahsın tek gözü var, diğer gözü yok ise veya sadece bir gözünü kullanabiliyor diğer gözde görme yeterli değilse (Bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi); (Monokülervizyon var ise) 
     a) Görme gücü kriteri, gören gözün en az 1.0 görme keskinliği olmalıdır. 
     b) Görme alanı, şahsın yatay görüşalanı 120 dereceden daha az olamaz. 
     c) Eğer şahıs herhangi bir nedenle hayatinin herhangi bir durumunda tek gözlü (monoküler) olma durumuna gelmiş ise; olayın üzerinden en az 1 yıllık adaptasyon süreci geçmeli ve sonunda şahsın 120 dereceden daha az olmamak koşuluyla görüşalanına sahip olduğu saptanmış olmalıdır. 
     ç) Monokülerkişiler; 
     1) A1, A2, B ve F sınıfı sürücü belgesi alabilir. 
     2) Ticari araç kullanamaz. 
     3) Kendileri açısından konulan kurallara uyup uymadıklarının denetlenebilmesi için sürücü belgelerine monoküler ibaresi yazılır. 
     4) Kullanacakları araçların içinde, sağında ve solunda olmak üzere en az 3 ayna bulunması zorunludur. 
     5) Sürücü belgesi aldıktan sonra her yıl bir göz hekiminden sağlık raporu almaları zorunludur. 
     6) Kullanacakları araçların azami hızsınırları; yerleşim yeri içinde 50, yerleşim yeri dışında18/7/1997 tarihli ve 23053 sayılı Resmî Gazete ’deyayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 100 üncü maddesinde belirtilen hız sınırlarından 10 km daha az olmalıdır. 
     7) Gece araç kullanamaz (Gece: gün batımından bir saat sonrası ile gün doğumundan bir saat öncesidir) 
     8) Kullandıkları aracın arka caminin sol ve sağ üst köselerine monokülerolduklarını belirleyen işaret yapıştırılması zorunludur.


882 Kez okundu.
Yorum Yapmaya Ne Dersin ?


yedi − = 5

İlgili Haberler
Yukarı Geri Ana Sayfa
RSS |Copyright © 2011. Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
Künye- Gizlilik İlkeleri- Reklam- İletişim
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Gaziantep Koltuk Tamiri